Statnett vil derfor arbeide videre fram mot å fatte en beslutning i februar om å starte opp byggingen av Bjerkreim transformatorstasjon, som planlagt.