I desember 2017 gikk den første salven i tunnelarbeidene mellom Smestad og Sogn. På Sogn-siden har tunnelen blitt omtrent 1100 meter lang, og på Smestadsiden har arbeidene kommet omtrent 500 meter inn i fjellet. På Smestad skal det i tillegg lages en fjellhall til ny transformatorstasjon, og denne sprenges ut parallelt med tunnelen.

Fjellhallen skal etter planen være ferdig i løpet av februar 2019, mens tunnelen er planlagt ferdig sprengt ut i løpet av siste halvdel 2019. 

 

Arbeidene kan merkes på lange avstander

Vi har mottatt henvendelser fra folk som hører buldring i bakken under huset sitt, og som lurer på om det kan være knyttet til tunnelarbeidene. Fordi denne typen arbeider kan merkes på noen hundre meters avstand kan det godt hende at det er sprengninger i tunnelen du hører. Dersom du vil være helt sikker på at det er dette og ikke noe annet kan du abonnere på SMS-varsling. Du vil da motta SMS ca. 30 minutter før sprengning, og vil kunne se om det stemmer overens med lydene du hører. På denne sidne kan du melde deg på varsling.

 

Juleferie

Fra ettermiddagen 22. desember og frem til morgenen 2. januar vil det ikke være aktivitet i tunnelen.