Den nye transformatorstasjonen blir et kompaktanlegg og skal erstatte eksisterende stasjon på Hamang. Arbeidet skjer i samarbeid med Elvia, som blir eier av regionalnettsanleggene i stasjonen.

- Vi er veldig glad for å være i gang med gjennomføringsfasen. Eksisterende stasjon på Hamang er svært gammel og har nådd teknisk levealder. Med den nye stasjonen legger vi til rette for en fremtidig spenningsøkning fra 300kV til 420kV, noe som betyr at kapasiteten i nettet vil øke, forteller prosjektleder Thomas Weisser Fennefoss i Statnett.

Etter planen skal arbeider med grunn og bygg utføres i tidsrommet 2021-2022, mens høyspentanlegg skal installeres og testes i 2023. Den nye stasjonen skal etter planen settes i drift vår/sommer 2024.

MTA-plan godkjent
Statnett fikk 1.7.2020 anleggskonsesjon til å bygge og drive nye Hamang transformatorstasjon inkludert tilhørende lednings- og kabelinnføringer. Anleggskonsesjonen ble gitt med vilkår om at det skal utarbeides en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) før arbeid igangsettes. NVE har nå godkjent MTA-planen, og vedtaket sendes på høring til berørte parter.  

- MTA-planen er viktig for entreprenøren og for oss, fordi den setter rammene for hvordan arbeidet skal utføres og hvilke hensyn vi må ta gjennom hele byggeperioden, forteller Fennefoss.


Ny lokasjon
Arbeidet med å bygge ny transformatorstasjon skal utføres av entreprenøren Skanska AS. Skanska har tidligere erfaring fra flere større byggeprosjekter i Oslo, Norge og utlandet.  

Den nye transformatorstasjonen skal ligge på andre siden av Ringeriksveien fra der dagens stasjon ligger. Eksisterende stasjon vil rives når den nye står klar, og dette vil skje i 2024 og 2025.

Byggeprosjektet legger også til rette for den pågående konsesjonsprosessen om ny forbindelse mellom Hamang, Bærum og Smestad transformatorstasjoner.

Mer informasjon om nye Hamang transformatorstasjon er tilgjengelig her