I sommer fraktet Statnett en transformator fra Kadettangen til Hamang transformatorstasjon. Det var nødvendig å få trafoen på plass for å sikre fortsatt god strømforsyning i området. 

 

I filmen over kan du se hvor omfattende en slik transportetappe er.