Transformatoren ankom Kadettangen med spesialfartøyet Elektron tirsdag 1. august. Derfra ble den 231 tonn tunge transformatoren fraktet til Hamang transformatorstasjon med bistand fra Politiet og Statens Vegvesen som sørget for trykk trafikkavvikling. Vaktmesterkompaniet bisto med fjerning av skilt og utlegging av grus på trikkøyer.  

Kvelden 14. august skal den andre av Statnetts transformatorer fraktes til Hamang*. Elvia har også to transformatorer som ankommer i tidsrommet 28.-31. august (Kan komme endringer).

Trafikken blir saktegående i en kort periode, og enkelte strekninger blir sperret. Nødetater slipper forbi eventuelle utrykningskjøretøy.  

Status for nye Hamang transformatorstasjon 

Byggearbeidene på Hamang transformatorstasjon startet opp i 2021 og er kommet langt. De bygningstekniske anleggene på den delen av stasjonen som vender mot Franzefossveien er så godt som ferdige. På den delen av stasjonen som vender mot Ringeriksveien er det meste av bygningsmassen ferdigstilt og installasjon av elektro-tekniske anlegg pågår.  

- Det har vært mye aktivitet på byggeplassen den siste tiden. Mye er på plass, men asfaltering, installasjoner og testing av høyspentanlegg, installasjon av kontrollanlegg, apparatanlegg, inntransport av transformatorer og høyspentkabler inn og ut av stasjonen gjenstår, forteller prosjektleder Thomas Weisser Fennefoss i Statnett. 

Stasjonen skal stå ferdig i 2024 og vil bidra til sikker strømforsyning lokalt, i tillegg til å gi økt kapasitet og legge til rette for økt strømforbruk. Den gamle stasjonen vil bli fjernet og ca. 200 meter av nettselskapet Elvias 45-kV-linjer mot Sandvika og Berger vil rives.  
Se video av transformatortransporten 1. august fra Kadettangen til Hamang.