Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Statnett SF konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å gjøre byggetekniske endringer, og endringer i elektriske anlegg, i nye Hamang transformatorstasjon.

NVE gir samtidig Statnett tillatelse til endret innføringsløsning for 300 kV forbindelsen Hamang–Bærum i ny transformatorstasjon.

Vedtaket kan påklages til Olje- og energidepartementet.

Gunneiere, rettighetshavere og naboer får tilsendt informasjon i posten. 

På NVE sine hjemmesider finnes mer informasjon.