Eksisterende Hamang transformatorstasjon er et viktig knutepunkt for strømforsyningen i Asker og Bærum, og forsyner rundt 15 000 abonnenter nord i Bærum. Med denne idriftsettelsen bidrar Statnett til å sikre strømforsyningen frem til nye Hamang transformatorstasjon er på plass, tidligst i 2023.

Bakgrunnen for prosjektet
NVE ga i 2016 Statnett konsesjon til å gjennomføre midlertidige tiltak ved Hamang transformatorstasjon i Bærum kommune. Stasjonen, bygd på 1960-tallet, måtte fornyes for å sikre fortsatt god strømforsyning. Prosjektet startet opp byggearbeidene i april 2017.

Her kan du lese mer om de midlertidige tiltakene på Hamang