Endringssøknaden gjelder en allerede gitt konsesjon fra 2014 på å bygge nye Hamang transformatorstasjon, og omhandler i hovedsak endring og optimalisering av arealbruk og tekniske løsninger.

Den nye transformatorstasjonen skal erstatte eksisterende stasjon på Hamang, og arbeidet skjer i samarbeid med Hafslund Nett, som blir eier av regionalnettsanleggene i stasjonen. Den oversendte endringssøknaden innebærer også at eierskapet til 132/47 kV anleggene overføres fra Statnett til Hafslund Nett.

Hele endringssøknaden finner du på denne siden.

Dagens anlegg på Hamang vil bli revet når ny stasjon er på plass, og området vil bli en del av kommunens boutviklingsplan.


Nye Hamang stasjon er investeringsbesluttet
Styret i Statnett fattet onsdag 18. september formelt en investeringsbeslutning for å bygge den nye stasjonen.

- Prosjektet har med denne beslutningen nådd en viktig milepæl. Vi vil nå gå videre med detaljplanleggingen for ny stasjon. Det skal blant annet utarbeides en miljø-, transport- og anleggsplan som skal godkjennes av NVE. Her vil vi stille krav til hvordan byggingen av den nye stasjonen skal gjennomføres, slik at belastningen for dem som bor i området blir minst mulig, sier Thomas Weisser Fennefoss, prosjektleder i Statnett.

For Statnett har prosjektet et kostnadsestimat på 760-850 MNOK. Etter planen begynner arbeidene i 2021. Ferdigstillelse forventes tidligst i 2023 og stasjonen forventes å settes i drift i 2024.

Nye Hamang blir et kompaktanlegg
Stasjonstomten for Nye Hamang er relativt liten sammenlignet med en standard utendørs transformatorstasjon. Statnett har jobbet lenge med å få til en optimal løsning tilpasset tomten og området. Anlegget beskrives som et kompaktanlegg fordi Statnett har fått plass til 3 innendørs koblingsanlegg, 4 transformatorer, kabelanlegg og diverse andre anlegg på den begrensede tomten.

Den nye transformatorstasjonen skal bygges på andre siden av Ringeriksveien av der dagens stasjon ligger. Stasjonstomten vil avgrenses av Ringeriksveien mot øst, Franzefossveien mot vest, Franzefoss bruk mot nord og vei til boligområde Hamang terrasse i sør.

- I tillegg skal det bygges et muffehus for overgang mellom kabel og luftledning tett inntil dagens ledning og ovenfor grusvei fra Maarveien mot Hamangskogen, avslutter Fennefoss.

Del av Nettplan Stor-Oslo
Dagens koblingsanlegg i Hamang er fra 1950-tallet og må reinvesteres for å opprettholde en sikker strømforsyning i Oslo og Akershus. I tillegg skal den nye stasjonen legge til rette for å oppgradere nettet i Oslo og Akershus fra 300kV til 420kV i fremtiden, som en del av prosjektene under Nettplan Stor-Oslo.