Fordi den nye stasjonen skal ligge over Bjørnegårdtunnelen, har Statnett ventet til Statens Vegvesen har blitt ferdig med å bygge nye E16. De ble ferdig rett før jul 2018, og Statnett har nå formelt overtatt anleggsområdet.

Den nye transformatorstasjonen blir et kompaktanlegg, og skal erstatte eksisterende stasjon på Hamang. Arbeidet skjer i samarbeid med Hafslund Nett, som blir eier av regionalnettsanleggene i stasjonen. Prosjekteringen er i gang, og etter planen begynner arbeidene i 2021. Ferdigstillelse forventes tidligst i 2023.

- Det er flere grunner til at Statnett nå bygger nye Hamang stasjon. Eksisterende stasjon begynner å bli gammel og har nådd teknisk levealder. I tillegg er det forventet en fremtidig forbruksvekst i området. Det er behov for en oppgradering av stasjonen for å støtte opp om Statnetts overordnede planer om forsterkning av nettet i Oslo og Akershus-området, forteller prosjektleder Thomas Weisser Fennefoss, som skal lede prosjektet frem til ferdigstillelse.

For å sikre god strømforsyning i området frem til nye Hamang stasjon blir ferdig, har det vært nødvendig å iverksette midlertidige tiltak på eksisterende stasjon. Disse kan du lese mer om her

Dagens anlegg på Hamang vil bli revet når ny stasjon er på plass, og området vil bli en del av kommunens boutviklingsplan.

Hamang-prosjektet er en del av Nettplan Stor-Oslo, som skal sikre trygg strømforsyning i Oslo og Akershus. 

Har du spørsmål til arbeidene på nye Hamang? Ta kontakt på storoslo@statnett.no