Bygging av ny 420 kV kraftledning fra Ofoten til Balsfjord har pågått over 3 år, og det merkes lokalt og regionalt i form av økt sysselsetting.

 

Se film om de gode ringvirkningene Statnetts utbygginger skaper i distriktene.

Statnetts utbygginger skaper jobber i distriktene