Bygging av ny 420 kV kraftledning fra Ofoten til Balsfjord har pågått over 3 år, og det merkes lokalt og regionalt i form av økt sysselsetting.

 

Les mere her, med film om erfaringer for Bjerkvik Hotell.