Gå til hovedinnhold

Nyhetsarkiv for Ofoten-Balsfjord prosjektet

Avgrens søket ditt:
  • Tingrettens fastsettelse av erstatning for reinbeitedistriktene på strekningen Ofoten – Balsfjord ble anket av to reinbeitedistrikter. Nå er Lagmannsrettens overskjønn endelig.

  • - Artikkel

    Vegetasjon og gjenvekst kartlagt

    I sommer er vegetasjon og gjenvekst kartlagt langs kraftledningstraséen fra Ofoten til Skaidi. Det er utført av sommerstudenter i Statnett, i samarbeid med forskere fra NINA(Norsk institutt for nat …

  • NVE Miljøtilsynet gjennomførte sluttbefaring på stekningen Kvandal - Balsfjord, inkludert de tre stasjonsområdene Kvandal, Bardufoss og Balsfjord i mai. Rapport fra befaringen foreligger nå.

  • Som en takk for godt samarbeide med hver av de syv berørte kommunene tilbyr Statnett et vitenshow og undervisningsopplegg til 8.trinn i hver kommune.