Ny ledning er idriftsatt, og nå går det to 420 kV kraftledninger opp til Balsfjord.

Den nye kraftledningen var nødvendig for å ivareta forsyningssikkerheten i hele Nord-Norge nord for Ofoten. Ledningen legger nå tilrette for økt verdiskapning i landsdelen og bidra til at utbygging av ny fornybar energi kan realiseres.