- Vi ser fram til et godt samarbeid med Kraftmontasje for å sikre ny og forsterket strømforsyning til Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Harstad-området. Det er positivt at vi har fått en godt kvalifisert og profesjonell leverandør til å gjøre dette viktige arbeidet, sier konserndirektør i Statnett, Elisabeth Vike Vardheim.

Elisabeth Vike Vardheim
Konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim med ansvar for utbyggingsprosjekter i Statnett.

- I Kraftmontasje er vi selvsagt også svært fornøyd med at vi nå inngår kontrakt om dette spennende og viktige oppdraget. For vår del er vi nå svært oppsatt av  å få vise at Kraftmontasje ble et godt valg. Både for dette prosjektet og i fremtidige, sier daglig leder i Kraftmontasje Oddgeir Anundsen.

- Samarbeidet starter nå med at vi legger detaljplanene, og vi skal bli enige om oppstartstidspunktet for byggearbeidene. Vi har kun bygget 3 master rundt Boltås stasjon i 2021, så nå er det viktig at vi kommer ordentlig i gang. Nærmiljøet kommer til å merke mer til prosjektet framover, som mer befaring langs traséen, før selve byggevirksomheten kommer i gang, sier prosjektleder i Statnett Karianne Prytz.

Karianne Prytz prosjektleder
Karianne Prytz prosjektleder

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) og konsesjon er vedtatt av NVE.

- Prosjektet har dermed de nødvendige tillatelser til å gjennomføre byggearbeidene. Det er sendt ut tilbud til alle berørte grunneiere om erstatning for areal som omfattes av ledningens klausuleringsbelte. Senere vil vi også tilby avtaler om erstatning for bruk av veier og riggplasser. Vi tar kontakt med de enkelte grunneiere når vi vet hvilke areal Kraftmontasje trenger, avslutter prosjektleder Prytz.