Statnetts søker om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive ledningsanlegget, samt forhåndstiltredelse som innebærer at grunn og rettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt. Statnett ønsker i imidlertid å oppnå minnelige avtaler med berørte grunneiere.

I tillegg søker Statnett om mindre endringer på den tekniske løsningen sammenlignet med det som allerede er konsesjonsgitt, blant annet noen mindre justeringer av trasé og endrede løsninger for muffestasjonene på Selvneset og Aunfjæra.

Alle som ønsker å komme med innspill til NVEs høring kan gjøre det via NVEs nettsider, via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med "Høringsuttalelse" og saksnummer 202205147 i emnefeltet og oppgi navn eller org.nr i innledningen) eller via brev til NVE, Pb 5091, Majorstuen, 0301 Oslo.

Fristen for å sende uttalelser til NVE er 17. februar.

Les NVEs høringsbrev.

Lenke til saken på NVEs nettsider.