Sammen med britiske National Grid har Statnett opprettet en forbindelse mellom Norge og England. Kabelforbindelsen North Sea Link kobler de nordiske og britiske markedene sammen for første gang, og gi fordeler på begge sider av kabelen.

Når det blåser i Storbritannia og vindkraftproduksjonen er høy, kan vi i Norge kjøpe rimelig kraft fra britene og la vannet ligge i magasinene våre. Når det er lite vind og større behov for kraft i Storbritannia kan de så kjøpe vannkraft fra oss. Denne utvekslingen av grønn energi gir blant annet: 

  • Økt forsyningssikkerhet fordi vi kan importere mer strøm til en rimeligere pris dersom det er stram kraftsituasjon i Norge
  • Økt verdiskaping for Norge fordi vi får mer igjen for kraften når vi har overskudd av den
  • Tilrettelegging for å øke produksjon og forbruk av fornybar energi i Norge og Storbritannia, og dermed bidrag til fremtidens klimavennlige energisystem.
  • Mer forutsigbar forsyningssituasjon og pris over året og mellom ulike år.