Kapasiteten som er tilgjengelig for markedet fastsettes for påfølgende dag, basert på forventet produksjon, forbruk og situasjonen i nettet. Rapporten beskriver ikke hvilken konkret kapasitet som er tilgjengelig, men hvilke prinsipper som benyttes i prosessen med kapasitetsfastsettelse.

 

Nettet i sørlige deler av Norge har begrensninger i overføringskapasiteten, og selv med intakt nett vil det kunne være vanskelig å tillate full eksportkapasitet på de eksisterende kablene til Danmark og Nederland. Statnett er godt i gang med å utbedre denne kapasiteten gjennom å oppgradere sentralnettet mellom Kristiansand og Sauda i prosjektpakken Vestre korridor.

 

Statnett har varslet markedet om dette og tar hensyn til dette i beregningen av hvilken kapasitet som er tilgjengelig for markedet. 

 

Denne rapporten redegjør for situasjonen og hvilke prinsipper man legger til grunn når kapasiteten fastsettes for hvert enkelt døgn.

 

Les hele rapporten her(engelsk)