Torsdag 9. mars kunne North Sea Link feire med kake i anleggsteltet ved Suldalsvatnet der tunnelarbeiderne har holdt til siden begynnelsen av 2016. Den nær 2350 meter lange tunnelen som går fra innsjøen og ned til Hylsfjorden var ferdig etter et drøyt år med rundt tre sprengninger hver dag.

 

-  Vi har hatt noen små forsinkelser, men nå er vi ferdig uten skader, og tunnelarbeidet har holdt seg innenfor budsjettet. Det er veldig hyggelig å konstatere, smiler byggeleder Trygve Sæbø der han beskuer hullet i fjellveggen.

 

Med over en halv kilometer fjell over seg på det meste og god avstand til veitunnelen som går gjennom fjellet lenger oppe, har tunnelarbeiderne arbeidet seg sakte, men sikkert gjennom berget. Driving av tunnelen skjer ved at det bores nær 80 hull i et nøyaktig oppmålt mønster før hullene fylles med flytende sprengstoff. Deretter detoneres sprengstoffet med små forsinkelser mellom de ulike hullene slik at steinen sprekker opp på best mulig vis. Til slutt samles sprengt stein opp av en enorm graver og fraktes ut ved hjelp av lastebiler. Samlet er det sprengt ut 6 000 kubikkmeter fjell, og 10 000 lass er fraktet ut.

 

Lager kaianlegg og rasteplass 

-  Massene som er fraktet ut er brukt til å bygge kaianlegg som skal brukes både i installasjonen av kabel i Suldalsvatnet og av veteranskipet Suldalsdampen. I tillegg har vi bygget en ny rasteplass i nærheten som kan brukes av suldøler og turister, forteller prosjektleder Oddbjørn Strand.

-  For å beskytte miljøet ble alt vann som ble brukt i forbindelse med tunneldrivingen renset i flere steg før det ble sluppet ut i Suldalsvatnet.

 

Tunnelen har en høyde på rundt seks meter og er litt under fem meter bred, noe som er nødvendig for å hente massene ut etterhvert som prosjektet har sprengt seg vei innover. Forbindelsen består av to strømkabler som legges på plass langs tunnelsiden inn til skjøtekammeret innerst. Der skjøtes de sammen med de to sjøkablene som skal trekkes inn gjennom mikrotunneler fra bunnen av fjorden i starten av kabelleggingen. Kablene legges en om gangen fra Hylsfjorden og over til England. Hver av kablene består av seks lengder som skjøtes sammen med den forrige, og blir ca. 720 km til sammen.

 

-  Vi er veldig glade for å ha nådd en av de viktige milepælene i prosjektet. Nå skal vi bore mikrotunneler ned til fjordbunnen, og så er vi klare for å ta imot sjøkablene når de er ferdig produsert, sier prosjektleder Oddbjørn Strand.

 

I gang på begge sider

Det er ikke bare tunnelarbeid som pågår i det store kabelprosjektet akkurat nå. Noen kilometer unna er store deler av arbeidet med å klargjøre tomten for strømretteranlegg ferdig, og grunnarbeidet har også startet på britisk side. 

I løpet av året vil grunnarbeidene være ferdig på begge sider, og produksjonen av selve kabelen er også i gang. Neste år er det så klart for legging av første kabellengde på sjøbunnen, samtidig som arbeidet starter med anleggene som skal knytte kablene, som fører likestrøm, til det norske og britiske strømnettet, fører vekselstrøm.

 

Når North Sea Link er ferdig og satt i drift i 2021, vil den sørge for direkte utveksling av strøm mellom de to landene for første gang. Dette vil bidra til et mer klimavennlig energisystem med mer bruk av fornybar energi på begge sider. Når vinden blåser og det er overskudd av fornybar kraft i Storbritannia kan Norge importere rimelig strøm og spare på vann i magasinene. Når det er lite vind og underskudd på kraft i Storbritannia kan britene importere vannkraft fra Norge. Dette bidrar også til verdiskaping når det er kraftoverskudd og forsyningssikkerhet når det er kraftunderskudd.

 

Lær mer om North Sea Link 

 

Kontaktperson:

Christer Gilje
Kommunikasjonssjef
Mobil: 95 23 71 28
E-post: christer.gilje@statnett.no