Testingen vil i første omgang pågå til starten av juli, for så å ta en pause over sommeren. Testingen gjenopptas medio august og vil pågå ut september. Etter at testperioden er gjennomført, skal kabelforbindelsen være klar for tre måneder med prøvedrift der alle markedssystemer skal være operative. Prøvedriften skal etter planen starte i oktober.

 

I løpet av sommerens testperiode skal blant annet alle IT- og markedssystemer testes. -Vi må sikre oss at kommunikasjonen fungerer på alle nivåer, fra kraftbørsen og helt ned til omformerstasjonene. De riktige meldingene skal komme fram, og de skal utløse de riktige responsene, forteller Statnetts prosjektleder for handelsløsningen på mellomlandsforbindelsene, Bjørn Harald Bakken. Han understreker at det i denne perioden er det tekniske anlegget og IT-løsningene som skal testes, og at det er testbehovene og ikke markedssignalene som avgjør hvor mye strøm som blir overført i hvilken retning. Dette tilsvarer den testperioden vi hadde på NordLink-kabelen mellom Norge og Tyskland i fjor høst.

 

Kapasitet til kraftmarkedet fra oktober

Når testperioden er gjennomført, skal alle markedssystemene være i drift, og North Sea Link (NSL) skal være klar for prøvedrift. -Da vil Statnett og National Grid tilby kapasitet til markedet ut fra normale prosedyrer, men forbindelsen vil fortsatt være i en prøveperiode i tre måneder, forteller Bakken. 

 

 

Les markedsmelding på NUCS om testingen