Året med prøvedrift har vært viktig for å sikre forbindelsens kvalitet og ytelse. 

I løpet av prøvedriftsåret ble det eksportert 4,6 TWh fra Norge til Storbritannia, mens importen fra Storbritannia har vært på totalt 1,1 TWh så langt. De første månedene eksporterte mellomlandsforbindelsen stort sett strøm fra Norge til Storbritannia, men siden mai har flytretningen endret seg, med mer import til Norge. I løpet av de siste tre månedene har det vært omtrent like mye eksport og import gjennom forbindelsen.

I møte med en vinter med energimangel over hele Europa, er tilgangen på utveksling mellom omkringliggende land viktig. I Sør-Norge er energisituasjonen stram med lav fyllingsgrad i vannmagasinene, og import er et viktig bidrag til å avhjelpe situasjonen. De siste månedene har norske vannkraftprodusenter spart på vannet i magasinene, og det har vært import fra omkringliggende land og fra andre områder i Norge.

NSL bygges og drives av Statnett og det britiske energiselskapet National Grid i partnerskap. Prosjektet innebærer flere ingeniørbragder, blant annet er NSL verdens lengste undersjøiske strømforbindelse. Forbindelsen er et viktig bidrag til energiomstillingen i begge land.