- Det er viktig for oss å holde hjulene i gang i prosjektet, og vi er veldig tilfredse med at vi kunne starte opp som planlagt med denne operasjonen, selv når korona-restriksjoner har gitt oss ekstra utfordringer. At vi jobber på som planlagt gir også inntekter til lokale aktører som hotell og annet næringsliv i Suldal, sier Kirsten Faugstad, North Sea Links prosjektleder for kabel.

- Starten og operasjonen på Suldalsvatnet er helt unik. Med en spesialbygget arbeidsplattform på 43x15 meter er det første gang i Norge at denne type operasjon er gjort i så stor skala. Vi er glad for at arbeidet gikk som planlagt, sier Faugstad.

 

Spesialbygget plattform

Arbeidsplattformen ble bygget på stedet kun for å legge strømkabelen i Suldalsvatnet. Det er ikke mulig å få skip til innsjøen og derfor måtte denne spesielle løsningen på plass. Delene til plattformen ble fraktet inn til Suldal og en ukes byggetid gikk med til å sette sammen plattformen på Suldalsvatnet. Alt utstyr som må til for å legge kabelen ble installert på flåten og i løpet av 12 timer ble 600 tonn kabel lastet om bord. Kabelleverandøren Nexans har produsert kabelen i Halden og utfører kabelleggingen på norsk side på vegne av North Sea Link prosjektet.

 

- Plattformen har alt nødvendig utstyr som man vanligvis finner på kabelleggingsfartøy til havs, og det er et imponerende stykke arbeid som er gått med til både planlegging og bygging. Et krevende terreng og dybden på vannet har vært utfordrende og gjør denne operasjonen til unik i sitt slag i Norge, sier Faugstad.

 

North Sea Link består av to parallelle strømkabler mellom England og Norge og den totale strekningen på kabeltrasèen blir 720 km når alt står ferdig i 2021. I Suldalsvannet er det lagt 2,8 km parallelle kabler på over 200 meters dyp.   

 

Kabellegging til havs

Arbeidet med å få kabelen på plass i sjøen fra Suldal starter i månedsskiftet mai/juni i år. Da legges det rundt 100 kilometer fra Hylsfjorden i Suldal kommune i Rogaland og ut gjennom fjordene til Nordsjøen. Dette arbeidet pågår hele sommeren og utover høsten. I 2021 legges ytterligere 144 km i havet før den norskproduserte kabelen fra Nexans kobles sammen med kabelen som er produsert og lagt av Prysmian på engelsk side.  Prysmian startet å legge kabelen fra England i 2018. I 2021 vil de ha lagt 2/3 av traseen fra England til punktet der Nexans overtar. Prysmian er et italiensk selskap som har ansvaret for å produsere og installere kabelen fra engelsk side.

Om prosjektet:

Sammen med britiske National Grid er Statnett i gang med å opprette en forbindelse mellom Norge og England. Kabelforbindelsen North Sea Link vil koble de nordiske og britiske markedene sammen for første gang, og gi fordeler på begge sider av kabelen.

Når det blåser i England og vindkraftproduksjonen er høy, kan vi i Norge kjøpe rimelig kraft fra britene og la vannet ligge i magasinene våre. Når det er lite vind og større behov for kraft i England kan de så kjøpe vannkraft fra oss. Denne utvekslingen av grønn energi gir blant annet: 

  • Økt forsyningssikkerhet fordi vi kan importere mer strøm til en rimeligere pris dersom det er stram kraftsituasjon i Norge.

  • Økt verdiskaping for Norge fordi vi får mer igjen for kraften når vi har overskudd av den.

  • Tilrettelegging for å øke produksjon og forbruk av fornybar energi i Norge og England og dermed bidrag til fremtidens klimavennlige energisystem.

  • Mer forutsigbar forsyningssituasjon og pris over året og mellom ulike år.