– Dette er noe vi har planlagt i mange år, og det er en stor begivenhet å se at den første delen av kabelen nå kommer på plass på havbunnen, sier Thor Anders Nummedal, prosjektdirektør i North Sea Link.

 

Kabelen vil bli den første direkte strømforbindelsen mellom Norge og England og eies av Statnett og det britiske selskapet National Grid.

 

- Det første vi gjør, er å trekke kabelenden i land i Blyth og feste den. Når kabelen er festet vil et spesialskip sette baugen mot Norge og Rogaland å legge de første 70 km av kabelen ut i Nordsjøen. I løpet av året skal vi ha fått på plass til sammen 270 km kabel. Vi fortsetter legging over Nordsjøen neste år og i 2020 starter vi også installasjonen på norsk side, forteller Nummedal.

 

Viktig for fremtidens kraftsystem

 Forbindelsen mellom Norge og England vil bidra til det grønne skiftet på begge sider gjennom at norsk vannkraft kan kobles med britisk vindkraft. Når vinden ikke blåser, kan norsk vannkraft bidra med fleksibilitet og sikre deler av britenes strømforbruk. Når det er mye vind, og britene har et overskudd av kraft, kan vi kjøpe rimelig vindkraft og spare vår vannkraft. Utveksling med britene bidrar også til verdiskaping ved at Norge får bedre betalt for strømmen når det overskudd.

 

- Slik sett er dette viktig for fremtidens kraftsystem, der fossil kraftproduksjon blir faset ut og fornybar energi tar over større del av strømforsyningen. Utveksling mellom landene bidrar til å gjøre dette lettere, og derfor har dette prosjektet stor støtte også fra myndighetene i begge land, forteller Nummedal.

 

Kabelen på britisk side produseres og installeres av det italienske selskapet Prysmian. Kabelen legges av kabelskipet Giulio Verne, før den graves ned i havbunnen ved hjelp av en fjernstyrt ubåt og offshorefartøyet Grand Canyon. På norsk side blir kabelen produsert av Nexans ved fabrikken deres i Halden.

 

- Arbeidet med strømretteranlegg pågår også for fullt i begge land gjennom 2018. Prosjektet er i rute som det skal, og vi forventer fortsatt å være i drift i 2021, avslutter prosjektdirektør Thor Anders Nummedal.

 

North Sea Link har en prislapp på 1,5-2 milliarder Euro, og Statnett og det britiske selskapet National Grid eier 50% hver.

Kontakt: 

Christer Gilje, kommunikasjonssjef
Mobil: 952 37 128