Flydelene ble funnet under kartleggingen av traseen for strømkabelen mellom Norge og Storbritannia. North Sea Link bygges av Statnett og britiske National Grid, og vil bli verdens lengste undersjøiske strømkabel.

 

– Fagfolk vi har rådført oss med mener at flyvraket er et bombefly av typen Short Stirling, som spilte en viktig rolle i å levere forsyninger fra Storbritannia til den norske motstandsbevegelsen på slutten av andre verdenskrig, forteller prosjektdirektør for North Sea Link, Thor Anders Nummedal.

 

Flydelene er funnet på havbunnen rundt 60 km vest for Bryne på Jæren.

 

Trolig et halehjul

– Den delen som er lettest å identifisere, er et hjul med den karakteristiske bøylen som halehjulene til Short Stirling var utstyrt med. Et av de andre bildene viser en sylinder fra en luftkjølt motor. Short Stirling var et firemotors fly med luftkjølt motor, sier Bengt Stangvik, flyhistorisk ekspert som arbeider for Avinor i Bodø.

 

Short Stirling var det første av Royal Air Forces’ firemotors bombefly som ble tatt i bruk under andre verdenskrig, men fullastet hadde flyet problemer med å stige høyere enn 15 000 fot og var et lett bytte for tyske jagerfly.

 

– I begynnelsen av 1944 ble Short Stirling faset ut som bombefly, men fortsatte som slepefly for store glidere, og som slippfly. Det var som slippfly Short Stirling opererte mest over Norge, sier Stangvik.

 

Mange flygninger

Totalt gjennomførte allierte fly 1200-1300 flygninger med utstyr til Milorg, de fleste fra høsten 1944 til våren 1945, og drøyt 700 er registrert som vellykket. Forsyningene besto blant annet av våpen og ammunisjon, uniformer, mat, sigaretter og whisky.

 

– Da krigen nærmet seg slutten, hadde 30 000-40 000 norske motstandfolk fått våpen og opplæring, slik at de kunne sikre norske interesser når tyskerne kapitulerte. Flyslippene var helt avgjørende for at dette lot seg gjøre, sier Ivar Kraglund, fungerende leder for Hjemmefrontmuseet.

 

30 allierte fly forsvant under disse oppdragene, 19 av dem var av typen Short Stirling. Seks av Stirling-flyene er det ikke gjort rede for, og delene som nå er funnet stammer trolig fra ett av disse. 

 

– Short Stirling-flyene lettet fra baser i England, fløy lavt over Nordsjøen og fikk vanligvis landkjenning ved Ognabukta sør for Bryne, før de fortsatte til slippstedene.

 

Milorg hadde hele 600 slippsteder, de fleste i Sør-Norge. Stirling-flyene som forsvant sporløst, skulle slippe forsyninger i henholdsvis Dalen i Telemark, Trøgstad, Nordmarka, Gol, Hol og ved Begnadalen.

 

– Alle disse stedene passer med at flyene kom inn til Norge sør for Bryne. Rapporter fra Milorg tyder på at ikke alle disse flyene kom fram til droppstedene, og det er derfor sannsynlig at flyet som nå er funnet har styrtet på vei inn til Norge, sier Ivar Kraglund. 

 

Krigsgrav

– Funn i havet er relativt sjeldne, men vi trenger flere bevis før vi kan bekrefte hvilket fly dette er, sier Sue Raftree i Joint Casualty and Compassionate Centre (JCCC)  i det britiske forsvarsdepartementet.

 

En av JCCCs oppgaver er å koordinere granskninger når det blir funnet levninger av britisk militærpersonell som ble drept i første og andre verdenskrig.

 

– Vi vil nok klassifisere flyet som en krigsgrav. Det er beskyttet i henhold til Protection of Military Remains Act fra 1986, som dekker militærfly som har styrtet både i britisk og internasjonalt farvann, sier hun.

 

Leggingen av den undersjøiske strømkabelen starter neste år. Det er gjennomført flere undersøkelser for å legge til rette for installeringen, og det var under en slik undersøkelse at flydelene ble funnet.

 

– Det er svært viktig å gjennomføre detaljerte sjøbunnsundersøkelser når en skal bygge en ny kabelforbindelse. Vi må vite nøyaktig hvordan sjøbunnen ser ut i den planlagte kabeltraseen, før vi kan ta en endelig avgjørelse om hvor en skal legge kabelen, sier prosjektdirektør Thor Anders Nummedal.

 

Finner man skipsvrak, flyvrak eller andre gjenstander, legges kabelen utenom. 

 

– Man kan tenke seg hvor overrasket vi ble da vi så noe som lignet hjulet på et fly. Det var ikke før eksperter hadde studert bildene nøyere at vi fant ut at det kunne være et britisk fly fra andre verdenskrig. Dessverre ser det ut som om piloten og mannskapet aldri fikk gjennomført akkurat dette oppdraget.

 

North Sea Link skal settes i drift i 2021. Den 720 km lange kabelforbindelsen vil gå mellom Northumberland i Storbritannia og Suldal i Norge.

 

Kontakt:

Christer Gilje, kommunikasjonssjef, mobil 952 37 128 - e-post: christer.gilje@statnett.no