Strømkabelen North Sea Link (NSL) er under installasjon mellom Suldal i Rogaland og Blyth nær Newcastle i England. Den 720 km lange kabelen blir verdens lengste i sitt slag, og skal settes i drift i 2021. Allerede nå er imidlertid de første inntektene på plass gjennom det britiske kapasitetsmarkedet.

Dette markedet skal bidra til å sikre britiske forbrukere mot tap av strømforsyning ved å opprettholde en pålitelig forsyning på en effektiv måte. I dette markedet kan også mellomlandsforbindelser delta. I auksjonen for levering tre år fram i tid (2022/2023), har NSL fått tilslag om å bidra med i overkant av 1200 MW kapasitet. Dette gir en inntekt på nær 8 millioner pund, som tilsvarer rett under 100 millioner kroner, hvor halvparten tilfaller Statnett.  Avtalen medfører ingen tiltak eller begrensninger i det norske markedet.

- Det er positivt for lønnsomheten til NSL-kabelen at den kan delta i det britiske kapasitetsmarkedet, og det er jo hyggelig å notere de aller første inntektene allerede nå, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

Auksjonene i dette markedet gjennomføres hvert år, og resultatene av auksjonen for 2022/2023 var klare den 31. januar i år.

North Sea Link er eid 50% av Statnett og 50% av britiske National Grid. Inntektene på kabelen deles likt, og over tid vil Statnetts inntekter bidra til redusert nettleie for norske kunder. Strømkabelen til England vil ha en kapasitet på 1400 MW, noe som tilsvarer strømbehovet til Oslo. Prosjektet er i rute og forventes satt i drift i løpet av 2021 som planlagt.

-Når kabelen settes i drift vil den bidra til et mer klimavennlig kraftsystem gjennom å legge til rette for overgang til mer fornybar energi på begge sider av kabelen og dermed lavere klimautslipp, forteller Borgen.