Kabelleggingen har lenge pågått fra både norsk og britisk side, og sent i går kveld ble kablene skjøtet sammen til havs 150 kilometer utenfor Tananger i Rogaland. 

 

- Å skjøte sammen kablene er en komplisert jobb. Dette er en av de mange ingeniørbragdene vi har sett i North Sea Link. Kabellengdene fra Norge og England ble hentet opp fra havbunnen og inn på dekk. Der ble sammenkoblingen utført manuelt av spesialister, og det tok rundt to uker å fullføre arbeidet. Det må være helt rent der skjøtingen skjer, og det ble derfor satt opp et telt slik at skjøtingen ble utført i skjermede omgivelser, sier prosjektdirektør Thor Anders Nummedal i Statnett.

 

Deretter ble den sammenhengende kabelen senket ned i havet og plassert på havbunnen. Siste del av operasjonen består av en fjernstyrt nedgraving av kabelen for at den skal være beskyttet.

 

- Det er flere unike operasjoner som er verdt å trekke fram i forbindelse med selve kabelleggingen. I Suldal bygde vi en flytende spesialplattform, den eneste i sitt slag i Norge, for å få lagt kablene i Suldalsvatnet. En 2300 meter lang tunnel måtte bygges for å legge kablene fra Suldalsvatnet til Hylsfjorden, før den ble lagt videre til Nordsjøen, sier Nummedal.

 

- Dette er et viktig samarbeidet mellom UK og Norge for å få mest mulig ut av våre samlede fornybare energiressurser som gir fordeler i begge land, sier Nigel Williams, prosjektdirektør i National Grid. National Grid er samarbeidspartner i UK og eier halvparten av North Sea Link.

 

North Sea Link er verdens lengste undersjøiske strømkabel i sitt slag og Statnetts største prosjekt noensinne. Når North Sea Link settes i drift overtar den verdensrekorden etter kabelen til Tyskland (NordLink).


Tilrettelegger for utveksling av grønn energi

Kabelforbindelsen North Sea Link er et samarbeid mellom britiske National Grid og Statnett. North Sea Link vil koble de nordiske og britiske markedene sammen for første gang og gi fordeler på begge sider av kabelen.

 

- Når det blåser i England og vindkraftproduksjonen er høy, kan vi i Norge kjøpe rimelig kraft fra britene og la vannet ligge i magasinene våre. Når det er lite vind og større behov for kraft i England kan de så kjøpe vannkraft fra oss, sier prosjektdirektør Nummedal i Statnett.

 

- Denne utvekslingen av grønn energi gir blant annet økt forsyningssikkerhet fordi vi kan importere mer strøm til en rimeligere pris dersom det er stram kraftsituasjon i Norge. Den gir også økt verdiskaping for Norge fordi vi får mer igjen for kraften når vi har overskudd av den. Den legger også til rette for å øke produksjon og forbruk av fornybar energi i Norge og England og dermed bidrag til fremtidens klimavennlige energisystem, sier Nummedal.

 

I løpet av sommeren skal strømforbindelsen testes og dersom alt går etter planen vil prøvedrift starte 1. oktober 2021.  

 

Fakta om prosjektet 

  • Antall kilometer: 720 kilometer
  • Spenning: 525 kV
  • Kapasitet: Ca. 1.400 MW
  • Sted: Kabelen går mellom Suldal kommune i Norge og Newcastle-området i England
  • Planlagt idriftsettelse i 2021
  • Forventet kostnad (milliarder euro): 1,5 – 2,0. Statnetts andel utgjør 50 prosent