De siste årene har planlagt forbruksvekst i Romsdalen og på Nordmøre skutt fart. Vi ser i disse områdene den samme trenden som flere andre steder i landet, samfunnet sin generelle bruk av strøm øker, eksisterende industri ønsker å øke sitt uttak og ny industri etableres.

For å møte denne utviklingen har Statnett i samarbeid med Mellom (tild. NEAS), Elinett (tidl. Istad) og Mørenett gjennomført en utredning av framtidig nettløsning. Utredningen har vurdert nettiltak som gjør det mulig å tilknytte en potensiell stor forbruksvekst, og slik sett legge til rette for elektrifisering og næringsutvikling på Nordmøre og i Romsdal. Utredningen er tydelig på at det må gjennomføres investeringer i både regional- og transmisjonsnettet og anbefaler en trinnvis utbygging.

Portrettbilde av konserndirektør Gunnar Løvås
- Vi vil raskt igangsette tiltak som gir kapasitet for betydelig vekst i forbruket, både på Romdalshalvøya og Nordmøre. Ny 420 kV ledning fra Isfjorden til Istad vil gi et stort kapasitetsløft når ledningen er ferdig, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett. 

- Vi vil raskt igangsette tiltak som gir kapasitet for betydelig vekst i forbruket, både på Romdalshalvøya og Nordmøre. Ny 420 kV ledning fra Isfjorden til Istad vil gi et stort kapasitetsløft når ledningen er ferdig, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett. 

Statnett vil også starte planlegging av ny transformator i Fræna. Hensikten er å ligge i forkant i tilfelle forbruksveksten kommer fort og før Isfjorden-Istad er på plass. I tillegg planlegger Mellom å gjennomføre tiltak i sitt regionalnett mellom Istad og Kristiansund og på Tjeldbergodden. Sammen med Isfjorden-Istad vil disse tiltakene legge til rette for ny næringsutvikling og trygge forsyningssikkerheten i hele regionen.

- Vi vil fortsette dialogen med aktuelle kunder for avklare når det er behov for å videreføre planleggingen av 420 kV-ledning på strekningen Istad-Fræna. Dette henger sammen med at tiltaket med dagens informasjon er anleggsbidragspliktig, forklarer Løvås.

Statnett vil starte arbeidet med å sende en melding for Isfjorden-Istad.

Statnett og nettselskapet på Nordmøre, Mellom, vil også videreutvikle dialogen med aktørene i området for å avdekke blant annet når det er tilrådelig å gå videre med planleggingen av tiltak mot Tjeldbergodden.

 - Statnett er klare for å gå videre med utvikling av 420 kV-nett til Tjeldbergodden. Vi vil sende inn en konseptvalgutredning til myndighetene dersom kundene konkretiserer tilstrekkelig behov og bidrar med utredning- og anleggsbidrag, sier Løvås.

- Statnett vil i løpet av 2022 utarbeide områdeplaner for hele landet og denne prosessen vil være stedet å melde seg på for aktuelle kunder, avslutter Gunnar Løvås.