-Vi ser alvorlig på dette cyberinnbruddet hos ENTSO-E og arbeider nå for å få et tydelig bilde av hva som har skjedd. Vi gransker hendelsen videre og har gjennomført tiltak på vår side for å begrense risikoen. Så langt er det ingenting som tyder på at hendelsen har påvirket Statnetts IT-systemer, sier konserndirektør for IT i Statnett, Beate Sander Krogstad.

Statnett har dialog med de andre systemansvarlige nettselskapene i Europa om hendelsen, og myndighetene er varslet.

-For oss er digital sikkerhet svært viktig og en høyt prioritert oppgave. Vi arbeider kontinuerlig for å ha gode systemer, rutiner og god kultur for å ivareta den digitale sikkerheten i Statnett, og vi har ingen indikasjoner på at man gjennom dette angrepet hos ENTSO-E har lykkes i å nå Statnett, forteller Krogstad. Hun understreker samtidig at Statnett og andre større selskaper må være kontinuerlig forberedt på å bli utsatt for cyberangrep, og at man i planleggingen også må ta høyde for en situasjon hvor et angrep lykkes.

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) er en organisasjon som representerer 43 europeiske systemansvarlige nettselskaper. Organisasjonen er sentral i arbeidet med å forme fremtidens europeiske rammeverk for strømforsyningen.