Snø på kraftledningene

Når det snør mye hender det at snøen legger seg på kraftlinjene og etter hvert kan de strømførende ledningene bli så tunge at de henger lenger ned enn normalt. Da kan avstanden mellom bakken og ledningen bli så kort at det kan være farlig å gå under en slik snølagt strømledning. Is og snø som faller fra ledningen er også en fare man på tenke på. Det er viktig at det er god avstand mellom strømførende linjer og mennesker og dyr slik at det ikke oppstår farlige situasjoner.

Om du skulle se strømførende ledning som henger unormalt lavt i forhold til terrenget må du straks varsle oss på telefon + 47 71 68 90 20 slik at vi kan sende vårt personell ut til å rydde bort snøen. Hold god avstand.

Ellers kan man fritt gå tur i områder der det er høyspentlinjer, men med følgende unntak:

  • Det er ikke lov å klatre i master uten tillatelse
  • Det er ikke lov å klatre over gjerder til transformatorstasjoner
  • Ved store snømengder eller når ledninger har stor islast, merkes områder der allmenheten ikke skal ferdes

 

Andre unormale observasjoner kan være

  • Hull i gjerder
  • Skred eller ras i nærheten av kraftlinjer
  • Skade på anlegg