Opplæringssenteret består av fire 420 kV master med liner, som ikke er koblet til strømnettet. Dette skaper en trygg arena for trening på ulike arbeidsoperasjoner. Her kan man trene på alt fra mastemontering, utkjøring av liner, bruk av linevogn og redning fra enten mast eller linevogn.

– Det er viktig at vi trener på ulike operasjoner innenfor fagfeltet ledningsbygging, da dette er arbeidsoperasjoner forbundet med store krefter og høy risiko, sier leder for beredskapsgruppe ledning i Statnett Christian Færø.

Opplæringssenteret skal gjøre Statnett og bransjen sikrere

Etablering av øvingsområdet var ett av flere tiltak som ble besluttet i etterkant av flere hendelser med bruk av linevogn i 2016. Hovedformålet er å gjøre Statnett og bransjen sikrere, - noe som blant annet kan oppnås ved å ha en treningsarena hvor man får trent på montering, strekking og bruk av linjevogn, for å nevne noe.

Det er også ønskelig å bruke senteret for å teste ut ny teknologi under utvikling og kvalifisering. Senteret skal brukes av alle i Statnett og det legges også til rette for at eksterne aktører får trene her.

Krav om dokumentert opplæring

Teknisk klatring i forbindelse med utførelse av arbeid i master og på ledning er forbundet med ekstra stor risiko. Det er krav om dokumentert opplæring for de som skal utføre dette, med årlig dokumentert øvelse på redning. Trening på dette vil gi en større trygghet og kompetanse for de som utfører slike operasjoner, samt en større trygghet for arbeidsgiver.

- Personellet er avhengig av å gjøre ting riktig, og viktigheten av å gjøre ting likt innen en avdeling eller hos en entreprenør kan være avgjørende for å kunne gjennomføre operasjonene sikkert og effektivt, forklarer Færø.

Mannskap som trener på arbeid i høyden
Fjordspennteknikere og linjemontører gjennomfører tidvis kompliserte og tunge operasjoner i høyden. Dette krever fagkunnskap og ikke minst erfaring. Trening på dette under kontrollerte former, i det rette miljøet, er en stor fordel som vil kunne gi bedre trygghet hos alle som utfører arbeid innen dette fagfeltet.

Repetere og friske opp kunnskap

Fjordspennteknikere og linjemontører gjennomfører tidvis kompliserte og tunge operasjoner i høyden. Dette krever fagkunnskap og ikke minst erfaring. Trening på dette under kontrollerte former, i det rette miljøet, er en stor fordel som vil kunne gi bedre trygghet hos alle som utfører arbeid innen dette fagfeltet. Noen operasjoner kan det gå lang tid mellom hver gang utføres, og opplæringssenteret vil da kunne være en flott arena for å repetere og friske opp kunnskap under kontrollerte og trygge rammer.

 

Teste ut ny teknologi

Senteret som ligger i Klæbu kan også brukes til å teste ut ny teknologi under utvikling og kvalifisering. På ei av bæremastene er det brukt prefabrikkerte stålfundamenter for læring og kunnskapsbygging. Det jobbes videre med muligheten for å få på plass en kortere strekkseksjon med trestolper, samt planer om å sette opp en aluminiumsmast.