Prisen ble utdelt på Statnetts høstkonferanse, og det var Statnetts konserndirektør Håkon Borgen som sto for utdelingen: – Prisen går til Consto for HMS-arbeidet de har utført innenfor kontrakten "Forberedende arbeider for tunnelarbeid kabeltunnel Smestad".

 

Blant de fem nominerte til prisen, ble Consto valgt fordi de har satt seg svært godt inn i den komplekse oppgaven som kontrakten innebar, og fordi de gjennom det har spilt Statnett som byggherre god. –Consto har opptrådt etterrettelig og har etterlevd sin egen leveregel "Vi holder det vi lover" på en god måte, begrunnet Borgen tildelingen.

 

 -Dette er en pris vi setter veldig høyt. Den betyr mye for hele Consto, understreket daglig leder for Consto Anlegg Øst AS, Morten Karlsen, og trakk fram både innsatsen til egne medarbeidere og samarbeidet med Statnett som byggherre.   

  

Statnett deler ut Sikkerpris for å understreke betydningen av godt HMS-arbeid. –Vi ønsker både å rette søkelyset på og å anerkjenne gode prestasjoner innen helse og arbeidsmiljø, miljø og klima, sikkerhet og HMS-beredskap, forteller Borgen.

 

Øvrige nominerte er Kjetil Øvensen for arbeidet som koordinator i utførelse og miljøkoordinator i Indre Oslofjordprosjektet, Dalekovod for arbeidet innen ledningspakke 1 i Vestre korridor, John J. Syltern AS for arbeidet på vei og grunnarbeider for Statnetts prosjekt Vind Kraft Midt Norge, og Aktør som bygger AS for arbeidet innen grunn- og byggekontrakt på Balsfjord i der de også var hovedbedrift.

 

I tillegg til den eksterne prisen, deler også Statnett ut en årlig Sikkerpris til egne medarbeidere som har utmerket seg innenfor helse, miljø og sikkerhet. Årets interne pris deles ut onsdag 15. november.