For to år siden skjedde det to fatale arbeidsulykker hos entreprenører på oppdrag for Statnett. Samtidig hadde selskapet over noe tid sett at HMS-resultatkurven vår hadde flatet ut. -Da måtte vi ta nye grep, forteller HMS-direktør Per Øyan i Statnett.

Ett av grepene var å utvikle ni "livreddende regler". Dette er Statnetts "fjellvettregler", de aller viktigste reglene som alle må kunne og følge for å redusere risiko for skader på arbeidsplassen. Reglene bygger på selskapets egne risikobilder og statistikk over HMS-hendelser.

Virkelighetstro opplevelser øker læringen

- Men reglene hjelper lite dersom folk ikke kan dem, påpeker Øyan. –Det gjør vi nå noe med. Vi vil gi medarbeiderne en opplevelse av livstruende situasjoner i en simulator som trigger flere sanser, mens de bokstavelig talt står trygt på stuegulvet. Gjennom dette sikrer vi en mer effektiv læring og tryggere hverdag. Samtidig tror vi også at vi at denne læringsplattformen møter de unge på en ny og bedre måte.

Planen er at alle som skal arbeide på Statnetts anlegg skal gjennom denne opplæringen. Det blir satt opp VR-simulatorer på anleggsplasser og kontorer, slik at medarbeidere kan øve seg på å kjenne igjen farefulle situasjoner og håndtere dem riktig.

Høy utbyggingstakt forsterker opplæringsbehovet

- Vi bygger ut strømnettet i en takt vi aldri før har gjort. Det betyr mange arbeidstimer oppe i master eller på anleggsområder. I fjor bygget vi ut mer enn 230 km kraftledninger. Det ble brukt over 2,6 millioner arbeidstimer innen bygg og anlegg av våre prosjekter i tillegg til neste 2 millioner arbeidstimer på å drifte og vedlikeholde anleggene våre, utdyper Øyan. -Her er det en HMS-risiko som det er viktig for oss å ta ned. Samtidig er vi en teknologibedrift med både utvikling og digitalisering står høyt på agendaen, og vi tar gjerne i bruk teknologi på nye måter.

Alle skal komme trygt hjem

De første tilbakemeldingene fra de som har prøvd VR-billene, er svært positive. -Nå ble plutselig HMS artig, har det blitt gitt uttrykk for. Og tiltroen til at dette også vil gi HMS-resultater, ligger fast. - Alle skal komme trygt hjem etter en god og produktiv arbeidsdag. Det er et ansvar vi har både som byggherre og som arbeidsgiver. Jeg forventer at denne opplæringen vil trekke HMS-prestasjonene våre i riktig retning, sier Øyan.

Programmet er utviklet i samarbeid med selskapet Hyper.