Utfordringen

Ising på kraftlinjene er et problem som flere ganger har ført til utfall og mastehavarier.

 

Målet

I Icebox er målet å utvikle modeller og verktøy som både forutsier og forebygger oppbygging av is på kraftlinjene, i tillegg til effektive metoder for avising. Gjennom deltagelse i prosjektet skal også samarbeidspartnere utvikle sin egen kompetanse om disse problemstillingene, noe som på sikt vil komme Statnett til gode.

 

Prosjektet

Det skal blant annet utvikles og testes islast-sensorer og prediktive modeller som på sikt skal integreres i Statnett sin overvåkingssentral. Prosjektet skal teste og ta i bruk nye strømkilder som skal drive monitoreringssystemet og nye metoder for fjerning av is skal utvikles og prøves. Det skal utarbeides et nasjonalt isingskart som kan benyttes ved prosjektering av nye ledninger, men også for å få vite hvor utsatt eksisterende nett er. Isingskartet vil bli offentlig tilgjengelig.

 

Prosjektdeltakere

 • Statnett
 • Norconsult
 • EFLA
 • I2G
 • Cicero
 • NCAR
 • UiT
 • Landsnet

 

Finansiering

 • NFR
 • Statnett
 • Øvrige prosjektpartnere

 

Icebox