Statnett har tidligere meldt inn flere miljøavvik på deler av prosjektet. Avvikene førte til at Statnett stanset arbeidene på en liten del av prosjektet. Samtidig varslet NVE en gjennomgang av Statnetts interne prosedyrer og internkontroll for å sikre at disse var tilfredsstillende. Nå har NVE konkludert med at de ikke har funnet noen grunn til å stanse arbeidene på prosjektet.

 

-Det er viktig for oss at vi har gode prosedyrer og god internkontroll. Vi skal sikre at vår virksomhet er trygt innenfor gjeldende krav og planer. Derfor er vi glade for at NVE nå har bekreftet at våre systemer er tilfredsstillende. Vi kan nå fortsette arbeidet, samtidig som vi strammer inn oppfølgingen av entreprenører, understreker prosjektleder Steinar Bygdås i Statnett.

 

Basert på flere miljøavvik i en av rigg- og veikontraktene i prosjektet Lyse-Fagrafjell vurderte NVE å stanse aktiviteten i prosjektet.  Rigg- og veikontraktene utgjør seks prosent av det totale volumet av kontrakter i prosjektet, og avvikene i saken gjelder for en av ti kontrakter innenfor rigg- og vei.

Miljøavvikene i saken blir vurdert separat og Statnett følger opp entreprenør og tiltakene som blir satt i verk. Avvikene omfatter blant annet inngrep i kulturminner, inngrep i vassdrag, og uriktig arealbruk.

Dette er forhold som er regulert i Miljø- transport og anleggsplanen som besluttes av NVE i forbindelse med at konsesjon til prosjektet innvilges. Denne planen videreføres deretter fra Statnett til entreprenørene som krav i kontrakten som entreprenørene dermed er pliktig å følge.

 

- Det meste av arbeidet på Lyse-Fagrafjell-prosjektet går i henhold til plan. Det er den delen av prosjektet som omfatter etablering av veier og riggplasser som entreprenør ikke har løst på en tilfredsstillende måte, men hvor også Statnetts egen oppfølging og kontroll heller ikke har fungert slik som forutsatt, sier Bygdås.

 

Statnett følger opp entreprenøren tett i det videre arbeidet.

 

Prosjektet består av flere delprosjekter:

  • Etablering av veier og riggplasser (6%)
  • Skogrydding (1%)
  • Ledningsbygging (47%)
  • Stasjonsbygging (46%)