Statnett planlegger ny Tønsberg transformatorstasjon som vil stå ferdig i 2028. I mellomtiden må det gjøres midlertidige tiltak på dagens transformatorstasjon på Tveiten for å øke kapasiteten og sikre trygg strømforsyning fram til ny stasjon er satt på drift i 2028.

 

Disse tiltakene vil bli utført i år:

  • Det er påvist kvikkleire og aktiv erosjon i området. Våren 2023 vil bekken rett syd for transformatorstasjonen erosjonssikres for å stanse erosjon, videre utglidninger og redusere risikoen for ras. Tiltaket er godkjent av Statsforvalteren. Hensyn til gytende fisk samt vegetasjon i områdene rundt bekken er vurdert ved valg av løsning.
  • Høsten 2023 vil vi utføre grunnarbeider på stasjonen, installasjon av kabel og apparater.

  • Våren 2024 setter vi inn en ekstra transformator.