- Etter over tre år som konsernsjef i Statnett, er jeg glad for å se at selskapet er godt i gang med å levere på strategien "Det Grønne Taktskiftet" vi etablerte i 2021. Det har vært noen intense år med stor omstilling av selskapet, og jeg har kommet frem til at det er et naturlig tidspunkt for meg å gi stafettpinnen videre, sier Hilde Tonne.

- Jeg har satt stor pris på å jobbe med de viktige oppgavene og ansvaret Statnett har, og alle de dyktige medarbeiderne i Statnett, men nå er tiden inne for meg å ta fatt på nye utfordringer, sier Tonne. 

Hilde Tonne tok over som konsernsjef i mars 2021. Kort tid etter at hun begynte, opplevde Norge og Europa at det grønne skiftet satt fart og stor uro i energimarkedene i forbindelse med den russiske invasjonen i Ukraina. Dette preget et kraftsystem i endring – og stilte store krav til bygging og drift av strømnettet.

Under Tonnes ledelse etablerte Statnett i 2021 strategien "Det Grønne Taktskiftet", og Statnett satte i verk en rekke tiltak for å øke tempoet i energi-omstillingen. Større investeringer og transformasjoner er satt i gang for å sikre et robust nett som kan håndtere den store økningen i forbruk og elektrifisering. Statnett har de siste tre årene bidratt til at Norge kan sette retning og over tid nå sine klimamål på en bærekraftig måte.

- Det har vært utrolig givende og lærerikt å jobbe i Statnett, og jeg er stolt over arbeidet vi har gjort med å etablere og innarbeide en offensiv grønn strategi, sier Tonne.

- Sammen har vi etablert en ny helhetlig planlegging av kraftsystemet gjennom Områdeplanene, vi automatiserer balanseringen av kraftsystemet, og vi har igangsatt en rekke tiltak for å øke kapasiteten både i nytt og eksisterende nett. Dette har vært en fase med stor omstilling, og det er naturlig nå å gi andre muligheten til å ta dette arbeidet videre, sier Tonne.

- Statnett er et fantastisk selskap bestående av svært dyktige medarbeidere som står på og leverer – sammen.  Jeg kommer til å savne folk - alle jeg har møtt og jobbet med underveis, sier Hilde Tonne.

- Når jeg nå gir stafettpinnen videre, så er jeg trygg på at Statnett er svært godt rustet til å løse de store og viktige oppgavene selskapet står ovenfor i tiden som kommer, sier Tonne.

Tonne vil fortsette i Statnett inntil konstituert eller ny konsernsjef er på plass. Styret vil snarlig sette i gang prosessen med å finne en ny konsernsjef.

- Hilde har gjort en stor jobb for Statnett og med å forberede Norge og det norske kraftsystemet på den omstillingen som skal til for å møte klimautfordringene og for å sikre kraft til fremtidens industri, sier styreleder Nils Kristian Nakstad

- Jeg vil takke Hilde for det lederskapet hun har vist i en betydelig omstilling, og resultatene hun har oppnådd. Hilde vil fortsette som konsernsjef en tid fremover for å sikre kontinuitet når vi nå skal starte arbeidet med å finne hennes etterfølger, sier Nakstad.