Statnett vil på møtet presentere Områdeplan Sør-Rogaland og Agder, LNett vil presentere forbruksutvikling og planer for regional nettutvikling for Sør-Rogaland.

I områdeplanen har vi har analysert videre utvikling av transmisjonsnettet for å legge til rette for den pågående elektrifiseringen og næringsutvikling i regionen.

Statnett og LNett har de senere årene mottatt et stort antall henvendelser om tilknytning til kraftnettet som medfører behov for omfattende utvikling av både transmisjonsnettet og regionalnett. Vi utvikler 10 områdeplaner der vi vurderer behov og tiltak for å møte dette. Her finner du litt mer om hva vi legger i områdeplaner.

 

Sted: Scandic Stavanger Airport, Sola

Tid: 20.januar klokken 09.30-12.30

 

09:30

Registrering og kaffe/matbit

10:00 – 10:15

Velkommen/Innledning

10:15 – 10:45

Områdeplan Sør-Rogaland og Agder v/Elisabeth V. Vardheim, Statnett

10:45 – 11:00

Spørsmål/kommentarer

11:00 – 11:20

Forbruksutvikling og regional nettutvikling v/ LNett

11:20 – 12.00

Spørsmål/kommentarer

12:00 – 12.30

Oppsummering, avslutning med en matbit