For å lykkes med nullutslippssamfunnet, må kraftsystemet endres radikalt. Ikke bare i Norge, men i hele Europa og verden for øvrig. Det nye kraftsystemet vil kreve mer fornybar produksjon, nye systemdrifts- og markedsløsninger og mer nett. Alt dette forutsetter økt samarbeid på tvers av sektorer og landegrenser. På konferansen vil vi også presentere den helt ferske Systemutviklingsplanen som viser hvordan kraftsystemet må utvikles fremover. 

Sjekk ut programmet og følg konferansen digitalt her.