For å lykkes med nullutslippssamfunnet, må kraftsystemet endres radikalt. Ikke bare i Norge, men i hele Europa og verden for øvrig. Det nye kraftsystemet vil kreve mer nett, mer fornybar produksjon og nye systemdrifts- og markedsløsninger. Alt dette forutsetter økt samarbeid på tvers av sektorer og landegrenser. Vi kan love interessante diskusjoner og viktige oppdateringer.

Mens du venter ta gjerne en titt på fjorårets konferanse