Fra innføringen av flytbasert markedskobling vil kapasitetsberegningen mellom Norge og Finland bli en del av den europeiske markedskoblingen for kommende dag. Grensene mellom norske prisområder vil inngå i den nordiske regionen for kapasitetsberegning (Nordic capacity calculation region/Nordic CCR). Sammen med innføring av flytbasert markedskobling i Norden er dette bakgrunnen for at prinsippene for beregning av kapasitet for den 220 kV-ledningen som går mellom Norge og Finland endres. Kapasiteten mellom Nord-Sverige (SE1) og Finland vil da ikke lenger bli påvirket av flyten mellom Norge og Finland.

Endringen vil ikke påvirke grensen mellom prisområdene mellom Norge og Finland. Forbindelsen mellom områdene er 220 kV-ledningen mellom Varangerbotn i Norge og Ivalo i Finland. Handelskapasiteten er forventet å være i størrelsesorden +/- 100 MW.

Se mer informasjon på NUCS.net