Oppdatert 27. august: De fire nordiske systemoperatørene er enige om å utsette fristen for å velge tjeneste inntil videre. Dette skyldes at behovet er endret på grunn av fremdriften i etableringen av nye børser i Norden. Informasjon om ny frist vil bli oppdatert så snart ny informasjon er tilgjengelig.

 

EUs transparensforordning forplikter markedsaktører til å sende data for publisering på ENTSO-Es transparensplattform. De nordiske systemoperatørene vil tidlig på høsten 2018 starte den nye tjenesten Nordic Unavailability Collection System (NUCS) for innsamling av data og videresending til transparensplattformen.

 

NUCS' hovedformål er innsamling av data om utilgjengelig kapasitet i produksjon, forbruk og transmisjon, og sende dataene til ENTSO-E for publisering. Tjenesten vil tilby manuell registrering av utilgjengelig kapasitet på www.nucs.net, men også gjennom et maskingrensesnitt (API) for integrasjon. NUCS vil publisere innsendte data på egen nettside, i tillegg til å sende data til ENTSO-Es transparensplattform.

 

For å unngå dobbelrapportering av samme data under Transparensforordningen og REMIT artikkel 4 tilbyr NUCS en datafeed som tilfredsstiller krav i REMIT til publisering av innsideinformasjon og varsling til ACER. Denne feeden er tilgjengelig for alle som benytter tjenesten. Tjenesten vil også kunne benyttes for publisering av annen innsideinformasjon for å oppfylle kravene i REMIT artikkel 4.

 

NUCS vil tilby registrerte brukere tilgang til å laste ned, og/eller automatisk få oversendt informasjon/oppdateringer av transparensdata. Bruk av NUCS vil være kostnadsfritt både for dataeiere og databrukere.

 

En testversjon av NUCS vil være tilgjengelig fra Juni 2018. Statnett vil informere via ulike kanaler fremover, og på www.nucs.net vil mer informasjon om tjenesten bli publisert, eksempelvis beskrivelser av API.

 

Nordiske markedsaktører må senest 31. august velge et av følgende alternativ:

  • Sende data som brukere av NUCS.
  • Sende data via en annen bruker av NUCS.
  • Bruke en annen tjeneste. Valg av en annen tjeneste forutsetter at TSO-en godtar dette og at tjenesten er testet i samarbeid med ENTSO-E.

 

Valget gjelder fra oppstart av NUCS, men kan endres på et senere tidspunkt. Valg av tjeneste og registrering av brukerinformasjon gjøres på denne siden:  https://www.svk.se/en/registration-on-submission-of-data

 

Registreringsskjemaet skal fylles ut senest 31. august 2018 av alle nordiske markedsaktører som ifølge Transparensforordningens (Reg EU 543/2013) artikler 7 og 15 er forpliktet under til å sende data om utilgjengelig kapasitet i forbruk eller produksjon.

 

Ved spørsmål, kontakt nucs@statnett.no.