7. juni inviterer Statnett til informasjonsmøte om høring av retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret og nasjonal metode for datautveksling i henhold til System Operation Guideline (SOGL) artikkel 40(5).

Begge høringene varer fra 1.juni 2022–1.september 2022. Mer informasjon og påmeldingsskjema finner dere på denne siden

Klikk her for agenda for informasjonsmøtet den 7. juni

Aktørmøte 15. juni om Reservemarked for driftsforstyrrelser

15.juni er det planlagt aktørmøte om Driftsforstyrrelsesreservemarkedet (DFR) som er et nytt planlagt kapasitets- og aktiveringsmarked som delvis vil erstatte sesongmarkedet for regulerkraftopsjoner (RKOM-sesong). For mer informasjon og påmelding, vennligst send en e-post til kjersti.aarrestad@statnett.no  

 

Nordisk webinar 15. juni, presentasjon fra skyggedrift

15.juni vil det også avholdes et felles nordisk webinar i regi av mFRR EAM prosjektet. I dette møtet vil de nordiske TSOene presentere foreløpige resultater fra skyggedrift av det nye automatiserte mFRR energiaktiveringsmarkedet. Mer informasjon og påmelding til nordisk webinar her. 

 

Aktørmøte om FCR 22. juni

22. juni avholdes et aktørmøte om FCR for å starte dialog med aktørene om hvordan implementering av nye krav til FCR-leveranse og prekvalifisering skal gjennomføres best mulig. Temaene som vil bli tatt opp på dette møtet er litt på siden av det som dekkes av overnevnte møter, men kan være nyttig for både eksisterende og fremtidige aktører i FCR-markedet å få med seg. Det kommer egen arrangementsside for dette møtet på statnett.no, men har du spørsmål send e-post til fcr@statnett.no 

 

23.juni inviterer Statnett til nytt ekstraordinært ISB-møte. Hovedtemaene i dette møtet vil være nytt automatisert mFRR EAM aktiveringsmarked, og kapasitetsmarkedet mFRR CM. For mer informasjon og påmelding, vennligst send en e-post til lars.teigset@statnett.no  

 

Dersom dere har andre spørsmål og henvendelser om pågående aktiviteter vennligst kontakt bsp@statnett.no