Møtet omhandler to høringer som pågår i perioden 1.6.2022 - 1.9.2022.

 • Oppdaterte retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret iht. forskrift om systemansvaret (fos) § 28a
 • Nasjonal metode for datautveksling i samsvar artikkel 40(5) i EU forordning 2017/1485 om fastsettelse av retningslinjer for drift av transmisjonsnettet for elektrisk kraft (SOGL)

Systemansvarlig er gjennom fos og SOGL pålagt å etablere henholdsvis retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret og metoder. Retningslinjene og metodene skal høres av bransjen og godkjennes/vedtas av RME.

I møtet vil systemansvarlig informere om innholdet i de to høringingene. Mer informasjon om høringene finner du på følgende sider: 

Høring - Retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret (22-2)

Høring - Nasjonal metode for datautveksling iht. SOGL (22-3)

 

Agenda for møtet 

 • 09:00-09:10 Velkommen
  • Kort informasjon om høringene og godkjenningsprosess
 • 09:10 - 10:00 Høring – retningslinjer (50 min) 
  • Fos § 6 - Fastsettelse av handelskapasitet
  • Fos § 9
   • Vilkår for raske effektreserver (FFR)
   • Vilkår for mFRR kapasitetsmarked
  • Fos § 11
   • Vilkår for mFRR - endring av prisgrenser 
 • 10:00 - 12:25 Høring – nasjonal metode for datautveksling iht. SOGL artikkel 40(5)
  • Innledning og innhold
  • Generelle punkter
  • Nasjonale tilpasninger av krav, anvendelse omfabng og løsninger for datautveksling
  • Pause
  • Nasjonale tilpasninger av krav, anvendelse omfabng og løsninger for datautveksling fortsetter
  • Unntaksbestemmelser og videre oppfølging
 • 12:25 - 12:30 Avslutning og veien videre (5 min) 

Ved spørsmål, send en epost til  fos@statnett.no.