Det ble gitt mange verdifulle og nyttige opplysninger og innspill som prosjektet tar med i vårt arbeid videre, og Linja og Statnett takker alle som deltok.

Presentasjonen fra møtet finnes under, men det tas forbehold om at det kan komme endringer i forhold til informasjonen som ble gitt på møtet etter hvert som arbeidet med ny stasjon går framover.