- Dette er en viktig beslutning for å sikre folk trygg strømforsyning på det sentrale Østlandet i fremtiden. Nye sjøkabler vil gi anlegg med større pålitelighet og mindre vedlikehold. Kablene er dessuten en viktig forutsetning for oppgraderingen av strømnettet i Stor-Oslo. I tillegg vil de bidra til verdiskaping ved å sikre kraftutveksling til og fra Sverige, sier prosjektleder Martin Mauritzen.

 

Nye Indre Oslofjord omfatter bygging og drift av sju 420 kVs sjøkabler og to nye muffehus på hver av forbindelsene Solberg-Brenntangen og Filtvet-Brenntangen mellom Hurum og Vestby kommuner. Forbindelsene er bygd i henholdsvis 1975 og 1958.

 

Sjøkabeltraséen Solberg–Brenntangen er cirka 2,7 kilometer lang, mens Filtvet–Brenntangen er cirka 1,8 kilometer lang. Dypeste punkt i sjøkabeltraséen er 220 meter. Begge forbindelsene vil bli bygd for spenningsnivået 420 kilovolt (kV), men sjøkabelen mellom Filtvet–Brenntangen vil bli driftet på 300 kV inntil linjen på land er spenningsoppgradert til 420 kV.

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Statnett konsesjon for nye sjøkabler over indre Oslofjord. Saken er nå til behandling i Olje- og energidepartementet.