I dag går det to sjøkabelforbindelser over sundet, Filtvedt-Brenntangen og Solberg-Brenntangen. Som et ledd i utviklingen av sentralnettet ønskes disse forbindelsene skiftet ut. Begge forbindelsene er gamle. I tillegg har den ene for liten overføringskapasitet. Søknad om konsesjon til å fornye eksisterende kabler i Drøbaksundet ligger nå til behandling hos NVE.

 

Informasjonen som fremkommer gjennom kartlegging vil bli benyttet i det videre planleggingsarbeidet i utviklingen av sentralnettet.

 

Arbeidet vil bli utført av surveyfartøyet RV "Franklin" som har kjennetegn OZ2102. Det vil bli benyttet ulike typer undervannsutstyr inkl. fjernstyrt undervannsfarkost (ROV). Arbeidet blir utført av Marin Mätteknik AB (MMT) fra Gøteborg.

 

Fartøy som trafikkerer området i den aktuelle tidsperioden bes om å vise aktsomhet/ hensyn og holde en avstand på min. 300 m til RV "Franklin".

 

Les sak om måling av Drøbaksundet her

 

Spørsmål kan rettes til Statnett ved kommunikasjonssjef Nina Kviberg på tlf. 990 37 330 eller til delprosjektleder Leif Espen Middelthon Kiær på tlf. 23 90 30 00