- Dette vedtaket er viktig for å sikre trygg strømforsyning til rundt 2,5 millioner på Østlandet i fremtiden. Dagens sjøkabelforbindelser er gamle og har nådd teknisk levealder. Derfor er det nødvendig å få fornyet anleggene, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

 

Konsesjonsvedtaket omfatter fornyelse av sjøkabelforbindelsene mellom Vestby og Hurum over Oslofjorden.

 

- De nye sjøkablene vil bli en betydelig del av neste generasjon kraftsystem. De vil bidra til stabil strømforsyning på det sentrale Østlandet i fremtiden og styrke muligheten til kraftutveksling med Sverige. Sjøkablene er også et viktig ledd i fornyelsen av hovedstrømnettet i Stor-Oslo.

 

- Vi vil nå gå i dialog med berørte parter slik at vi får gjennomført tiltaket på en måte som tar hensyn til miljø, sikkerhet og omgivelser. Planen er at arbeidene skal starte opp i løpet av året, sier Vardheim.

 

 

Fakta om kabelforbindelsene:

- Sjøkabelforbindelsen Filtvet-Brenntangen ble bygd i 1958 og er en del av Flesaker –Tegneby. Forbindelsen er ca. 1,8 km lang.

- Sjøkabelforbindelsen Solberg-Brenntangen ble bygd i 1975 og er en del av Sylling –Tegneby. Forbindelsen er ca. 2,7 km lang.

- Hver av kabelforbindelsene vil ha sju kabler, inkludert en reservekabel, og to nye stasjoner.

- De nye sjøkabelforbindelsene skal bygges med plastisolerte PEX-kabler.