Arbeidene på sjøen vil pågå i perioden fra april til ut august. 

 

I denne perioden vil fartøy være tilstede på fjorden og langs stedene der kablene kommer i land, ved Filtvedt i Hurum kommune og Brenntangen i Vestby kommune. Fartøyene vil forflytte seg mellom disse stedene og i perioder vil arbeidet pågå kontinuerlig, syv dager i uken. 

 

Arbeidet som skal utføres krever at det ikke går strøm gjennomkablene, derfor blir kablene utkoblet. For å sikre at vi blir ferdig etter planen er Statnett avhengig av at det arbeides utover normal arbeidstid. Arbeidet på fjorden skal ikke være til hinder for båttrafikk. Har du spørsmål om arbeidet, ta kontakt med: 

 

Martin Mauritzen, prosjektleder på mob. 488 97 089 eller

Petter Runden, grunneierkontakt på mob. 922 69 434

 

Strømkablene i indre Oslofjord fornyes for å sikre trygg strømforsynng til 2,5 millioner mennesker på Østlandet i fremtiden.