Arbeidet med å skifte ut de gamle sjøkabelforbindelsene over Oslofjorden mellom Hurum og Brenntangen startet i oktober 2015, på Hurum-siden.

 

De eldste sjøkablene er fra 1958 og er modne for utskiftning, for å sikre at folk også i fremtiden har en god strømforsyning.

 

Anleggsarbeidet innebærer å bygge nye stasjoner ved siden av de gamle og en justering av de nærmeste mastene. Deretter vil det bli lagt nye sjøkabler over fjorden til Hurum-siden.  De gamle stasjonene blir revet og området vil bli åpnet opp for folk. Etter at anleggsarbeidet er over vil det bli mulig å ferdes langs sjøen på samme måte som i dag.

 

Statnett vil ta hensyn til at områdets kyststi er mye brukt av turgåere, ved å legge om denne slik at folk kan ferdes mens arbeidet pågår.

 

Anleggstrafikken vil gå langs Emmerstadveien til Brenntangen. Arbeidene vil pågå ut 2018.

 

På grunn av at grunneier på Brenntangen nektet Statnett å tiltre eiendommen er byggestarten utsatt med ca. ett halvt år. Statnett har fått tilgang til eiendommen etter en grundig behandling av saken i rettssystemet. På tross av en senere oppstart enn først tiltenkt, forventer Statnett at de nye kabelanleggene mellom Branntangen og Hurum skal være ferdigstilt i løpet av 2018 som opprinnelig fremdriftsplan tilsier.