Olje- og energidepartementet ga 8. mai i år Statnett endelig konsesjon til å fornye sjøkablene mellom Solberg og Brenntangen, og Filtvet og Brenntangen i Hurum og Vestby kommuner. Dagens kabelforbindelser er så gamle, at de må byttes ut for å sikre morgendagens strømforbruk.

 

Arbeidene er planlagt å starte opp i månedsskiftet september/oktober.

 

Før anleggsarbeidet starter opp, vil Statnett holde åpen kontordag i Vestby og Filtvet kommuner. Kontordagen er et tilbud til alle som ønsker å få mer informasjon om prosjektet.

 

Åpen kontordag i Vestby kommune, Vestby Gjestegård: onsdag 23. september kl. 14.30-16.30

Åpen kontordag i Hurumkommune, Villa Malla: onsdag 23. september kl. 17.30-19.30

 

Har du spørsmål, kan du kontakte:

Prosjektleder Martin Mauritzen i Statnett, mob. 488 97 089

Grunneierkontakt Siri Sjaastad i Statnett, mob. 952 70 729