Den undersjøiske strømkabelen NordLink går mellom Agder og Schleswig-Holstein. Forbindelsen er verdens lengste av denne typen i drift og et av Statnetts største prosjekter noensinne. Hele forbindelsen er 623 kilometer lang.

- NordLink er et stort og viktig prosjekt for fremtidens klimanøytrale energisystem. Vi er stolte av å ha gjennomført dette prosjektet og med det å ha satt nok en verdensrekord. Dette er en ingeniørbragd, og det har krevd nøye planlegging og presist arbeid, sier Hilde Tonne, konsernsjef i Statnett.


- Vi er glade for at statsminister Erna Solberg og forbundskansler Angela Merkel skal stå for den offisielle åpningen av NordLink, fortsetter Tonne.


For første gang kobles altså det norske og det tyske kraftmarkedet direkte sammen. NordLink legger til rette for at man kan få mer ut av fornybare ressurser på begge sider av kabelen, og den er et viktig bidrag for å nå målene om å øke andelen fornybar energi og slik kutte klimagassutslipp.

Arrangementet vil starte kl. 11.30 og gjennomføres digitalt med statslederne i Oslo og Berlin.

Gå her for å komme til det digitale arrangementet

 

Fakta om NordLink

Prosjektet fikk konsesjon av Olje- og energidepartementet i 2014. Sommeren 2017 ble første del av sjøkabelen installert. Prøvedriften av kabelen startet i desember 2020, og kabelen gikk over i ordinær drift i mars 2021. Forbindelsen er totalt 623 km.