Våre klimgassutslipp

Scope 1: 5%   Scope 2: 27 %   Scope 3: 68%

Vi skal: 

  • Sette vitenskapsbaserte mål for utslippsreduksjon i tråd med utslippsbaner for vår fremtidige aktivitet 
  • Redusere bruk av SF6 

Hva er våre kilder til utslipp av klimagasser? 

Lekkasjer av SF6 fra Statnetts gassisolerte anlegg er den største utslippskilden i kategorien for direkte utslipp (Sscope 1). SF6 er en klimagass som er 23,500 ganger sterkere enn CO2.   

I kategorien indirekte utslipp for innkjøpt elektrisitet (scope 2) utgjør nettap om lag 99% av utslippene. Fordi det kreves materialer og energi for å produsere strømmen, og noe av strømmen i det norske nettet stammer fra fossile kilder i Europa er tap i nettet indirekte en kilde til utslipp av klimagasser.   

Indirekte utslipp knyttet til innsatsfaktorer (scope 3) er Statnetts klart største kilde til klimagassutslipp. Liner, master og materialer og utstyr til stasjoner utgjør de største utslippspostene innenfor denne kategorien.

Hvordan jobber vi for å redusere utslippene? 

Statnett har sendt tilslutningsbrev til Science Based Targets initiative om vår intensjon om å sette vitenskapsbaserte klimamål. For å kutte utslipp skal vi blant annet: 

  • Redusere både lekkasjer og bruk av SF6, og har et mål om at Statnetts anlegg skal være helt SF6-frie innen 2050. Statnett skal ta i bruk alternativ teknologi med kraftig redusert klimapåvirkning i de kommende transformatorstasjonene på Liåsen, Ulven, Hyggevatn og Skaidi.  
  • Optimalisere og oppgradere strømnettet for å redusere nettapet og behovet for nybygging 
  • Stille krav om EPDer (Environmental Product Declaration) for produktene med størst utslipp  Vi har i 2023 også tatt i bruk CO2-prising for bygg og anleggsentrepriser, hvor vi premierer tilbydere med lavt klimagassutslipp. 
  • Øke elbilandelen, øke bruken av droner som erstatning for helikopterbruk og optimalisere driften av Statnett-skipet Elektron.