Nyhetsarkiv 2021

 • 300 kilometer ny ledning og åtte nye stasjoner er ferdig bygget i sentralnettet som berører Agder og Rogaland. Tirsdag 5. oktober ble det siste ledningsstrekket, i Suldal i Rogaland, satt i drift o...

 • I dag starter prøvedriften på verdens lengste undersjøiske strømkabel, North Sea Link mellom Norge og England. Det betyr at de to landene kan utveksle strøm for første gang, og kabelen vil bidra ti...

 • - Artikkel

  Nettutviklingsplan for det grønne taktskiftet

  Tempoet i det grønne skiftet skyter fart. Ny industri skal etableres og elektrifiseringen av samfunnet går stadig hurtigere. For å møte denne utviklingen planlegger Statnett investeringer i...

 • - Artikkel

  Statnetts tariffer for 2022 holdes nede av handelsinntekter

  Tariffen for transmisjonsnettet for 2022 er fastsatt. Satsen for forbruk er lavere enn i 2020, etter at den ekstraordinære reduksjonen for 2021 opphører. Høye handelsinntekter fra mellomlandsforbin...